Skip to main content

BETONSKI

TLAKI

PROJEKTIRANJE

Naša prioriteta je izdelati tlak s čim manj razpok, ki so posledica krčenja samega betonskega tlaka. Tukaj sta glavna dejavnika pravilno dilatiranje ter receptura betona.

Betonsko recepturo sestavimo s primerno izbiro osnovnih sestavin (voda, cement, agregat). Izboljšamo jo s kemijskimi dodatki. Za zagotavljanje primernih betonskih receptur uporabljamo lasten laboratorij, kjer ugotavljamo lastnosti betona in primernost recepture glede na pogoje na objektu. Teste betona izvajamo tudi na samem mestu vgrajevanja.

Projektiranje betonskih tlakov zajema predvsem določitev:

karakteristik podlage,

debeline tlaka,

specifikacije betona,

betonske recepture,

armiranja,

površinske odpornosti,

način dilatiranja,

horizontalnih in vertikalnih ločilnih slojev,

ravnine.

Pri tem se držimo smernic za dimenzioniranje, saj standard za betonske tlake ne obstaja. Za ustrezno dimenzioniranje tlaka se posvetimo pogojem, pod katerimi bo tlak deloval. Ti pogoji so:

obremenitev,

kemični vplivi,

temperatura,

vlaga.

IZVEDBA

1. PRIPRAVA

Pod pripravo spadajo vsa potrebna pripravljalna dela (opaževanje, postavitev jeklenih dilatacij, zaščita objekta pred začetkom vgrajevanja, …). K tem delom lahko upoštevamo tudi polaganje armature, ki pa se lahko polaga tudi sproti s potekom betonaže. Armiranje se lahko izvede tudi z jeklenimi ali plastičnimi vlakni. Ta faza mora biti izvedena natančno, saj se vse nepravilnosti seštevajo v kasnejše faze v obliki nezaželenih posledic. Pomembno je, da se po končanju pripravljalnih del opravi pregled.

2. BETONAŽA

V tej fazi se posvečamo kakovosti vgrajevanja in ravnanja betona. Največjo stopnjo kakovosti dosegamo s posebnimi stroji Somero laser screed in Somero copperhead, ki zagotavljajo izvedbo visokih ravnin, obenem pa z vibroletvijo omogočajo primerno zgoščevanje betona.

Polaganje robnih trakov in folije spada med pripravljalna dela. Pri izvajanju tej faze zagotavljamo strokoven nadzor specializiranega osebja, ki skrbi za pravilnost izdelave. Nadzor vsebuje kontrolo:

  • pravilnosti položaja, tesnosti in ustrezno fiksiranje kovinskih dilatacijskih profilov ter drugih vgradnih elementov,
  • primernosti tamponske podlage,
  • pravilnosti izvedenega ločilnegai sloja,
  • ustreznost nameščanja dodatne konstruktivne armature,
  • ali je podlaga za betoniranje suha,
  • ali svež beton izgleda ustrezen,
  • ali je šofer na gradbišču pred praznjenjem beton še enkrat premešal z največjimi obrati bobna,
  • ali je hitrost vgrajevanja in zgoščanja dovolj velika, da ne nastanejo »hladni stiki«,
  • ali je negovanje korektno.

Zelo pomembna kontrola v tej fazi je tudi kontrola lastnosti svežega betona, ki jo naše podjetje upravlja z zato usposobljenim osebjem oz. kontrolo betona za nas izvaja pooblaščeni inštitut za gradbeništvo.

3. OBDELAVA

Ko betonska površina že toliko otrdi, da je možno nanjo stopiti, sej jo začne strojno obdelovati. Strojna obdelava se izvaja s primernimi gladilnimi stroji. V primeru uporabe mineralnih posipov se ti aplicirajo v sami fazi glajenja. Takoj po končanem glajenju se, vzporedno z napredovanjem del pristopi k negi betona.

4. ZAKLJUČEVANJE

Izvedba se zaključi z izdelavo rezanih dilatacij in morebitno dodatno nego. Prav tako se v času zaključevanja lahko izvede površinska obdelava, kot je brušenje in poliranje tlaka, lahko se namestijo razni premazi (ashford formula) in finalni sloji (epoksidni premazi).

SERVIS

Z zaključkom izvedbe tlaku prične teči njegova življenjska doba, v kateri pa lahko pride do poškodb ali nepravilnosti. Nekatere poškodbe je zaradi funkcionalnosti tlaka treba takoj popraviti, zato nudimo naročnikom tudi vzdrževalni servis. Med servis spadajo razna dela:

čiščenje tlaka,

obnavljanje premazov,

zalivanje razpok,

popravljanje obrabljene površine.