Skip to main content

Edeka Zentrallager Oberhausen

 

90.000 m2 bruto tlorisna površina

 

 • pravokotna tlorisna oblika,
 • enoetažen, na zahodu dvoetažen,
 • armiranobetonska montažna konstrukcija z jekleno konstrukcijo strehe,
 • medetažna konstrukcija na vzhodu je montažna armirano betonska konstrukcija (π plošče),
 • večina tlakov v objektu je industrijskih betonskih tlakov deb. 21 cm,
 • temeljenje izvedeno kot globoko temeljenje na AB pilotih
 • 3.985 pilotov premera 30 cm do globine 21,00 m 
 • najvišja višina objekta 35,00 m.

Različna skladišča za različne namene

 

 • HRL: beton C 30/37, debelina 70 cm, jeklena vlakna + klasična
  armatura, regalno skladišče višine nad 30 m1,
 • OPM: beton C 30/37, debelina 35 cm, jeklena vlakna +
  klasična armatura, avtomatizirano komisioniranje,
 • SPERRIG: beton C 30/37, debelina 21 cm, jeklena vlakna +
  klasična armatura,
 • FRISCHE 1+3: beton C 30/37, debelina 19 cm, jeklena vlakna,
 • FRISCHE 2: beton C 30/37, debelina 21 cm, jeklena vlakna +
  klasična armatura,
 • WE/WA: beton C 30/37, debelina 18 cm, jeklena vlakna.

Tehnologija izvedbe – vgradnja in poravnava betona

 

 • Betonaža – črpalka za beton + cevovod , oz. stresanje betona iz
  avtomešalcev.
 • Izvedba cca 170 m2/h.,
 • SOMERO LASER SCREED S 485/SPD-X – lasersko vodena vibroletev.
 • Večja natančnost izvedbe, lasersko kontroliranje ravnine, velik dnevni
  učinek, pri vgradnji se beton hkrati vibrira in ravna.,
 • Dnevna polja od 750 m2 do 1728 m2,
 • Vgrajenega 26.800 m3 betona.

Tehnologija izvedbe – površinska obdelava betona

 

Površinska obdelava z mineralnim posipom Rockland Qualidur A6.
S projektom je bil predviden mineralni posiip po celotni površini betona. Mineralni
posip se je izvajal po navodilih proizvajalca. Zagotoviti smo morali temperaturo
podlage (to je svežega betona v trenutku izdelave posipa), zraka in materiala – vsak
5 °C  – ter, da v hali ni bilo prepiha.

Potek površinske obdelave

 1. zaglajevanje s krožniki. prvi posip 2,5-–3,0 kg/m2
  3. zaglajevanje s krožniki
  4. drugi posip 2,5-–3,0 kg/m2
  5. zaglajevanje s krožniki
  6. zaglajevanje z lopaticami
  7. nega 10 dni
  8. Ashford formula