Skip to main content

Logistični center Lidl Arja vas

Logistični center – skladišče, splošno

 

 • 57.500 m2 bruto tlorisna površina,
 • pravokotna tlorisna oblika,
 • enoetažen, na vzhodu dvoetažen,
 • armiranobetonska montažna konstrukcija z jekleno konstrukcijo strehe,
 • medetažna konstrukcija je montažna armirano betonska konstrukcija (π plošče),
 • večino tlakov v objektu je industrijskih betonskih tlakov,
 • objekt deljen na dve enoti (potresna dilatacijska rega v osi
  8),
 • temeljenje izvedeno kot globoko temeljenje na AB pilotih in
  betonskih slopih,
 • najvišja višina objekta 22,50 m.
 • v pritličju 40.000 m2 betonskih tlakov,
 • v etaži 12.000 m2 betonskih tlakov,
 • klasična armatura,
 • talno gretje,
 • oplemenitena betonska površina z mineralnim posipom za doseganje razreda obrusne odpornosti A6,
 • na oplemeniteno površino izvedena globinska impregnacija Ashford formula.
 • v pritličju 40.000 m2 betonskih tlakov,
 • v etaži 12.000 m2 betonskih tlakov,
 • klasična armatura,
 • talno gretje,
 • oplemenitena betonska površina z mineralnim posipom za doseganje razreda obrusne odpornosti A6,
 • na oplemeniteno površino izvedena globinska impregnacija Ashford formula.

Industrijski tlaki

Pritličje:

 

Etaža:

 

Faze izvedbe:

 

 • priprava tamponske podlage v pritličju,
 • izvedba montažnih plošč, tlačne plošče in toplotne izolacije v etaži,
 • polaganje ločilnega sloja: pritličje Gefitas in PE folija, etaža dvoslojna PE folija,
 • postavitev dilatacijskih profilov,
 • na območju talnega gretja: polaganje nenosilne armaturne mreže, polaganje cevi talnega gretja,
 • polaganje trakov deb. 10 mm ob steni,
 • polaganje trakov deb. 20 mm ob stebrih,
 • polaganje armature,
 • vgradnja betona,
 • poravnava betona (Somero Copperhead),
 • površinska obdelava z mineralnim posipom,
 • nega betona,
 • betonaža – črpalka za beton + cevovod,
 • SOMERO LASER SCREED COPERHEAD – lasersko vodena vibroletev,
 • specifikacija betona je C30/37 XC3 Dmax 16, ciljni posed 210 mm;. betonu se je dodal, dodatek hiperplastifikator in dodatek za zmanjšanje krčenja,
 • izvedba cca 170 m2/h,

Razporeditev dilatacijskih polj v pritličju

 

 

Razporeditev dilatacijskih polj v etaži

 

 

Površinska obdelava:

 

 • površinska obdelava z mineralni posipom Kema Tal M Strong,

s projektom je bil predviden mineralni pospip po celotni površini betona. Mineralni
posip se je izvajal po navodilih proizvajalca. Zagotoviti smo morali temperaturo
podlage (to je svežega betona v trenutku izdelave posipa), zraka in materiala vsak
5°C ter, da v hali ni bilo prepiha.

Potek površinske obdelave:

1. zaglajevanje s krožniki
2. prvi posip 2,5-3,0 kg/m2
3. zaglajevanje s krožniki
4. drugi posip 2,5-3,0 kg/m2
5. zaglajevanje s krožniki
6. zaglajevanje z lopaticami
7. nega 10dni
8. Ashford formula