Skip to main content

IZVEDBA

1. PRIPRAVA

Pod pripravo spadajo vsa potrebna pripravljalna dela (opaževanje, postavitev jeklenih dilatacij, zaščita objekta pred začetkom vgrajevanja…). Med ta dela lahko upoštevamo tudi polaganje armature, ki pa se lahko polaga tudi sproti s potekom betonaže. Armiranje se lahko izvede tudi z jeklenimi ali plastičnimi vlakni. Ta faza mora biti izvedena natančno, saj se vse nepravilnosti seštevajo v kasnejše faze v obliki nezaželenih posledic. Pomembno je, da se po končanju pripravljalnih del opravi pregled.

2. BETONAŽA

V tej fazi se posvečamo kakovosti vgrajevanja in ravnanja betona. Največjo stopnjo kakovosti dosegamo s posebnimi stroji Somero laser screed in Somero copperhead, ki zagotavljajo izvedbo visokih ravnin, obneme pa z vibroletvijo omogočajo primerno zgoščevanje betona.

Polaganje robnih trakov in folije spada pod pripravljalna dela. V tem odstavku naj bo samo: Pri izvajanju tej faze zagotavljamo strokoven nadzor specializiranega osebja, ki skrbi za pravilnost izdelave. Nadzor vsebuje kontrolo:

  • Pravilna položaja, tesnosti in ustrezno fiksiranje kovinskih dilatacijskih profilov ter drugih vgradnih elementov
  • Primernost tamponske podlage
  • Pravilno izveden ločilni sloj
  • Ustreznost nameščanja dodatne konstruktivne armature (dodatne palice ob stebrih, vogalih)
  • Ali je podlaga za betoniranje suha
  • Ali svež beton izgleda ustrezen
  • Ali je šofer na gradbišču pred praznjenjem betona še enkrat premešal z največjimi obrati bobna
  • Ali je hitrost vgrajevanja in zgoščanja dovolj velika, da ne nastanejo "hladni stiki"
  • Ali je negovanje korektno

Zelo pomembna kontrola v tej fazi je tudi kontrola lastnosti svežega betona, ki jo naše podjetje upravlja z zato usposobljenim osebjem.

3. OBDELAVA

Ko betonska površina že toliko otrdi, da je možno nanjo stopiti, sej jo začne strojno obdelovati. Strojna obdelava se izvaja s primernimi gladilnimi stroji. V primeru uporabe mineralnih posipov se ti aplicirajo v sami fazi glajenja. Takoj po končanem glajenju se, vzporedno z napredovanjem del, pristopi k negi betona.

4. ZAKLJUČEVANJE

Izvedba se zaključi z izdelavo rezanih dilatacij in morebitno dodatno nego. Prav tako se v času zaključevanja lahko izvede površinska obdelava, kot je brušenje in poliranje tlaka, lahko se namestijo razni premazi (ashford formula) in finalni sloji (epoksidni premazi).